Dinamika d.o.o za vibracijska mjerenja i vanjsku trgovinu

Kontakt osoba: Antun Fudurić, dipl. ing. str., Mob. +385 98 364-490,
Tel. +385 47 416-009, Fax. +385 47 601-230, e-mail: dinamikado1@h-1.hr
Radionica: Mob. +385 98 1633970

Balansiranje na terenu kod kupca

Za balansiranje kod kupca koristimo najmoderniju prijenosnu opremu za snimanje i analizu vibracija, pohranu snimljenih podataka te balansiranje.

balansiranje sušare na terenu
Balansiranje rotora sušionika
balansiranje kod kupca
Balansiranje rotora ventilatora u cementnoj industriji
balansiranje mlina drveta na licu mjesta
Balansiranje rotora mlina u drvnoj industriji
balansiranje ventilatora
Balansiranje rotora ventilatora rashladnog tornja

Tipični primjeri balansiranja kod kupca su balansiranje rotora ventilatora, crpke, elektromotora, mlina za drvo ili kamen, ali i balansiranje raznih strojeva nepogodnih za rasklapanje kao što su kombajni.


primjer balansiranja
Usluga uravnoteženja rotora