Dinamika d.o.o za vibracijska mjerenja i vanjsku trgovinu

Kontakt osoba: Antun Fudurić, dipl. ing. str., Mob. +385 98 364-490,
Tel. +385 47 416-009, Fax. +385 47 601-230, e-mail: dinamikado1@h-1.hr
Radionica: Mob. +385 98 1633970
 • uravnotežavanje (balansiranje) rotora u vlastitim ležajevima
 • uravnotežavanje (balansiranje) rotora na stroju za uravnotežavanje (balansiranje)
  • balansiranje osovine malčera (mulcher)
  • balansiranje ventilatora
  • balansiranje zamašnjaka i radilica raznih vozila
  • balansiranje elektromotora
  • balansiranje kardana
  • balansiranje brodske elise
  • balansiranje rotora pumpe
  • balansiranje rotora generatora
  • balansiranje rotora turbine
  • balansiranje rotora centrifuga
  • balansiranje kotača za pilane
 • mjerenje i analiza vibracija s pronalaženjem uzroka povišenih vibracija
 • proračun linearnih i torzijskih vibracija turbogeneratora i diesel motornih postrojenja
 • proračun vibracija cjevovoda
 • proračun vibracija raznih mehaničkih konstrukcija
 • prodaja prijenosnih instrumenata za mjerenje i analizu vibracija, te analizatora spektra vibracija
 • postavljanje elektronike za stalni nadzor vibracija strojeva
 • isporuka strojeva za uravnotežavanje (balansiranje) po specifikaciji odnosno potrebama kupca
 • popravak ili obnova (reparatura) starih odnosno neispravnih strojeva za balansiranje što uključuje zamjenu stare elektronike sa novom - ispis "ATESTA" o početnom odnosno ostatnom debalansu i rezultatu uravnoteženja - balansiranja)
 • 40 godišnje iskustvo u rješavanju problema dinamike strojeva

primjer balansiranja
Usluga uravnoteženja rotora