Dinamika d.o.o za vibracijska mjerenja i vanjsku trgovinu

Kontakt osoba: Antun Fudurić, dipl. ing. str., Mob. +385 98 364-490,
Tel. +385 47 416-009, Fax. +385 47 601-230, e-mail: dinamikado1@h-1.hr
Radionica: Mob. +385 98 1633970

Dinamika d.o.o za vibracijska mjerenja i vanjsku trgovinu

Miroslava Krleže 25

47000 Karlovac

Hrvatska

MBS: 003656926

OIB: 09519788934