Dinamika d.o.o za vibracijska mjerenja i vanjsku trgovinu

Kontakt osoba: Antun Fudurić, dipl. ing. str., Mob. +385 98 364-490,
Tel. +385 47 416-009, Fax. +385 47 601-230, e-mail: dinamikado1@h-1.hr
Radionica: Mob. +385 98 1633970

Reference za usluge balansiranja i vibrodijagnostike

Uspješnu i dugu poslovnu suradnju ostvarujemo sa:

 • HE Jajce 1, Buško Blato, mjerenje vibracija nakon remonta
 • HE Jajce 1, Buško Blato, mjerenje nakon havarije ležaja
 • HE Rama, mjerenje osovinskih i vibracija kućišta ležajeva agregata prije i nakon puštanja u rad
 • HE Trebinje, mjerenje osovinskih i vibracija kućišta ležajeva agregata prije i nakon puštanja u rad
 • HE Golubić, mjerenje osovinskih i vibracija kućišta ležajeva agregata prije i nakon puštanja u rad
 • HE Miljatska, mjerenje nakon remonta
 • HE Gojak, mjerenje nakon remonta
 • HE Jajce 2, mjerenje vibracija nakon remonta
 • TE Jertovec, mjerenje i analiza vibracija TA agregata
 • TE-TO Zagreb, mjerenje i analiza vibracija TA agregata
 • TE-TO Osijek, mjerenje i analiza vibracija TA agregata
 • KRKA Novo Mesto, tvornica lijekova, mjerenje i analiza vibracija ventilatora
 • HE Jablanica